Är ditt blodtryck 120 över 110?


Blodtryck 120 över 110 skrivs som 120/110 och är även känt som 120 genom 110.

Ditt blodtryck är: Alldeles för högt - Hypertoni Grad 3 / Hypertensiv kris

När det gäller ditt systoliska värde (övre trycket) är ditt blodtryck: Normalt

Om du vid mätning blir placerad inom två olika klassificeringsintervall, använd det resultat som ligger inom det högre intervallet. Exempelvis, om ditt systoliska (övre) värde är 'normal' och ditt diastoliska (undre) värde är 'hög-normal', betrakta då 'hög-normal' som din klassificering.

Vad innebär dessa värden för din hälsa?

Ditt blodtrycksvärde på 120 över 110 (120/110) indikerar på Hypertoni Grad 3. Det är den högsta och allvarligaste fallet av högt blodtryck. Tillståndet kallas även för hypertonisk kris. Kontroll och behandling av läkare eller annan vårdpersonal krävs vanligtvis.

Har du samtidigt symtom som huvudvärk, illamående, synrubbning eller bröstsmärtor, måste du ha hjälp omedelbart. Det är en livshotande situation. Detta tillstånd innebär med all sannolikhet ett behov av medicinering för att hålla det höga blodtrycket under kontroll.

Innehållsförteckning

  1. Blodtryck 120 över 110 (120/110) i diagram och skala
  2. Innebörden av klassificeringen "Hypertoni Grad 3"?
  3. Virtuell blodtrycksmätare för 120/110
  4. Kolla ett annat värde

Blodtryck 120 över 110 (120/110) i diagram

Blodtryck 120 över 110 på blodtrycksdiagram

Blodtryck 120 över 110 (120/110) på skala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastoliskt värde
(undre trycket)Innebörden av Hypertoni Grad 3


Ditt blodtryck är för högt - Hypertoni Grad 3

Ditt blodtrycksvärde på 120 över 110 (120/110) klassificeras som ett Hypertoni grad 3. Villkoret för Hypertoni Grad 3 blodtryck är ett värde på minst 180 över 110 (180/110).

Om dina uppmätta värden, efter flera kontroller, fortsätter ligger nära dessa höga nivåer bör du överväga att söka vård så snart som möjligt. Detta höga blodtryck kan leda till olika varierande och farliga komplikationer.

Dessa värden är mycket farliga på lång sikt och det är viktigt att kontrollera blodtrycket regelbundet.

Läs mer om naturliga botemedel mot högt blodtryck här.

Läs mer om din klassificering Hypertoni Grad 3 här.


Virtuell Blodtrycksmätare

Blodtryck 120 över 110 på blodtrycksmätaren

Kolla ett annat värde

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Påverka ditt blodtryck

Varningstecken

Klassificeringar av blodtryck