Blodtrycksmätare för hemmabruk

Varför rekommenderas en egen blodtrycksmätare?

Nära 2 miljoner människor i Sverige lider av högt blodtryck, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen. Att själv kunna kontrollera sitt blodtryck hemma med en blodtrycksmätare blir alltmer viktigt. Det går även snabbt samt blir allt lättare och billigare att kontrollera hemma. Genom att själv upptäcka problem med blodtrycket tidigare än annars, kan du undvika risken att det leder till allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar.

Blodtrycksmätare

Äldre sätt att mäta ett blodtryck

Det äldre förfarandet att mäta ett blodtryck sker genom att använda en manuell blodtrycksmätare vid provtagningen. Vårdpersonalen applicerar en manschett på överarmen och den fylls med luft genom att pumpa med en handdriven gummiblåsa. Samtidigt används ett stetoskop för att lyssna på hjärtslagen.

Avläsningen sker genom att variera lufttrycket i överarmsmanschetten och resultatet visas på en rund indikatorklocka. Ett övre värde för det systoliska trycket och ett nedre värde för det diastoliska trycket avläses manuellt av provtagaren. Att använda denna äldre metod att själv försöka mäta sitt blodtryck är i princip inte möjligt.

Modernt sätt att mäta sitt blodtryck

Det finns idag flera olika typer av automatiska blodtrycksmätare för hemmabruk. Vissa typer används även av vårdcentraler och sjukhus. De har med åren blivit allt billigare och smidigare att använda, samtidigt som ett tillförlitligt resultat kan avläsas med dessa apparater. De flesta mätarna använder en automatisk överarmsmanschett.

Lufttrycket i manschetten gör att blodtillförseln i armen stryps under en mycket kort tid. Mätaren varierar lufttrycket automatiskt och känner på så vis av det systoliska och diastoliska trycket. Resultatet visas på en digital display och resultatet lagras i apparaten.

Vissa moderna och mer avancerade blodtrycksmätare kan genom en applikation visa resultatet via Bluetooth på en smartphone eller en dataskärm. De registrerade resultaten kan sparas i diagram eller tabeller, i de fall det utförs längre mätperioder och kan även vid behov skrivas ut. Resultaten kan sedan användas vid konsultation med läkare eller vårdpersonal.

Det förekommer även andra typer av blodtrycksmätare som kan mäta på olika kroppsdelar än just överarmen. Dessa kan dock visa mer osäkra värden och är svårare att hantera på rätt sätt för en okunnig person.

Hur mäts blodtrycket?

Det rekommenderas att du inte dricker kaffe eller alkohol, brukar tobak och heller inte äter eller utsätter kroppen för hård fysisk ansträngning inom 30 minuter före blodtrycksmätningen. Sitt still i en stol med stöd för ryggen och ha fötterna stadigt mot golvet, utan att korsa benen. Var väl utvilad under de sista fem minuterna inför mätningen.

Blodtrycksmanschetten ska appliceras direkt mot huden på överarmen i höjd med hjärtat. Placera armen mot ett stadigt underlag med handflatan uppåt på ett avslappnat sätt. Mät varje gång på samma arm eftersom de allra flesta personerna har olika blodtryck på vänster och höger sida. Genom att följa dessa rekommendationer får du det jämnaste och säkraste mätresultatet över tid.

Om du upplever oregelbundna blodtrycksresultat eller har andra hälsofrågor, ta med och visa din statistik nästa gång du besöker vården. Då kan du få en professionell bedömning av kunnig vårdpersonal. Ligger jag i riskzonen? Rekommenderas ytterligare kontroll och provtagning? Behöver jag behandling eller mediciner?

Är mitt blodtryck för högt eller för lågt?

Även personer utan symtom eller indikation på förändrat blodtryck bör utföra kontroller någorlunda regelbundet. Anledningen är att högt tryck vanligtvis inte uppmärksammas spontant. Ett för lågt tryck märks däremot lättare av genom till exempel yrsel eller svimningar.

Utför dina kontroller vid samma tidpunkter och under likartade förhållanden under hela den bestämda mätperioden. Genom detta sätt får du de bästa och mest jämförbara resultaten. Vid dessa mätningar visas två olika värden, ett systoliskt och ett diastoliskt tryck. Du kan sedan använda vår blodtryckskoll för att tolka dina blodtrycksvärden.

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Varför är högt blodtryck farligt?

En tillfällig ökning av blodtrycket är inte farlig, det utgörs i många fall av en normal kroppslig reaktion. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är endast farligt om det pågår under en längre tid. De personer som inte kan minska sitt höga blodtryck har en ökande risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, diabetes samt andra relaterade sjukdomar.

Faktorer som bidrar till högt blodtryck

Hjälp dig själv genom att påbörja förändringar i din livsstil som gör att ditt blodtryck kan hållas inom en hälsosam nivå. I vissa svårare fall kan behandling och mediciner behövas, som i så fall förskrivs av läkare. Risken att drabbas av högt blodtryck kan bero på en eller flera av nedanstående negativa faktorer, men även andra omständigheter kan förekomma.

Många blodtrycksmätare på marknaden idag visar även din puls. Hos kollapuls.se kan du tolka dina pulsvärden.