5 huskurer mot högt blodtryck

Personer som fått en diagnos med högt blodtryck tror kanske felaktigt att de behöver mediciner under resten av livet. Trots att mediciner kan vara nödvändiga för att hantera det förhöjda blodtrycket, åtminstone under en kortare period, finns det även enkla åtgärder för människor med högt blodtryck. Dessa metoder och huskurer gör att de kan minska sitt höga blodtryck och få lägre framtida värden.

Huskurer mot högt blodtryck

Ät mer hälsosam kost

Sänk ditt blodtryck genom att äta på regelbundna tider, välj även en mer hälsosam kost. Ät mycket frukt och grönt samt välj även det nyttiga fullkornsbrödet. Detta är ett första steg till att förbättra ditt blodtryck. Kostförändringen gör att du i framtiden kanske inte längre behöver några blodtryckssänkande mediciner. Du bör även undvika mat som innehåller onödigt mycket mättat fett och för mycket av osund kolesterol.

Att förändra kosthållningen är för många personer en svår uppgift. Att föra noteringar över den mat som äts kan hjälpa till och underlätta denna förändring. Med tiden kommer det att bli en vana och samtidigt förenkla dagen och leda till en förbättrad hälsa.

Mer motion

Att utföra någon typ av träning ett flertal gånger per veckan under minst trettio minuter har visat sig hjälpa till att minska ett högt blodtryck. Att påbörja en fysisk aktivitet är viktigt, samtidigt ska den vara ett återkommande och regelbundet inslag i vardagen. Individer som använder träning som ett sätt att sänka sitt blodtryck kommer att uppleva ett ökat blodtryck i de fall de slutar att motionera. Övningar av aerob karaktär som har visat sig vara användbara i syfte att sänka blodtrycket inkluderar:

 • Promenader
 • Joggning
 • Dans
 • Cykling
 • Simning

Intervallträning samt styrketräning har också visat sig vara till hjälp för vissa personer i avsikt att sänka sitt höga blodtryck.

Viktminskning

Överviktiga personer är mer benägna att uppleva problem med blodtrycket än de personer som strävar efter en mer hälsosam vikt. Det har konstaterats att en ökning av blodtrycket i många fall korrelerar direkt till en ökad vikt. Övervikt riskerar även leda till andningsstörningar och sömnapné.

Viktminskning innebär ofta en livsstilsförändring som är mycket effektiv för att hjälpa till att kontrollera ett högt blodtryck. Även en liten till måttlig viktminskning har visat sig ge effekt. Förväntningen är i de flesta fall linjär mellan minskad vikt och minskade blodtrycksvärden. Midjemåttet kommer även att spela en viktig roll.

Stresshantering

En minskning av stress i vardagslivet kommer även att ge positiv utdelning i form av ett minskat blodtryck. Effekterna av stress på blodtrycket blir mer tydliga för individer som reagerar på negativa förhållanden i vardagen genom att tröstäta.

Ett inledande steg att hantera en kronisk stress är att ta sig tid att fundera igenom vilka källor som är orsaken till stressen. Potentiella stressfaktorer kan inkludera familj, ekonomiskt ansvar, arbete och skola, men även andra vardagsbestyr. Har du nått en framgång i att identifiera orsaker till stressen så är du en bra bit på väg att se till att vidta åtgärder mot dessa förhållanden.

En förbättrad livsstil

Det finns ett antal huskurer som hjälper till med en renare och mer hälsosam livsstil. En förbättrad livsstil kommer att sänka ett för högt blodtryck och ge mycket stora fördelar för allmän hälsa och personligt välmående. De viktigaste principerna för en ren och hälsosam livsstil inkluderar:

 • Öka mängden motion
 • Behåll eller minska vikt och kroppsform
 • Ät en hälsosam och balanserad kost
 • Minskad alkoholkonsumtion
 • Avstå från alla tobaksrelaterade produkter
 • Bygg upp och upprätthåll ett starkt socialt nätverk
 • Samarbeta med läkare i avsikt att bibehålla optimala hälsa