Hur påverkar salt blodtrycket?

Att hålla ditt blodtryck inom hälsosamma nivåer är viktigt för att du ska må bra, men kryddor med hög natriumhalt – särskilt salt i sig – kan öka blodtrycksnivån utan att du ens inser det. Salt leder till vätskeansamling i kroppen, vilket kan leda till högt blodtryck, försätta dina njurar, ditt hjärta och till och med din hjärna i stor fara.

Nedsatt njurfunktion

Det är dina njurars uppgift att rengöra och filtrera överflödigt vätska ur ditt blod och avlägsna den oönskade vätskan genom urinering. Detta uppnås genom en balans mellan kalium och natrium i ditt system – men varje gång du äter salt ändras balansen. Eftersom din kropp bibehåller extra vätska ökar ditt blodtryck och dina njurar kan inte längre fungera ordentligt och måste arbeta hårdare med mindre effektivitet. För mycket salt över tiden kan leda till allvarlig njursjukdom.

Salt påverkar blodtrycket

Tilltäppta artärer

Eftersom dina artärer arbetar hårdare för att bearbeta extra salt ökar ditt blodtryck och artärerna måste då använda sin förmåga att filtrera och pumpa igenom blodet snabbare. Genom att artärerna berövas deras nödvändiga syre påbörjas en tilltäppning av dem, som senare kan leda till brock på artärer och allvarlig organskada.

Hjärtsvikt

Vi vet att överskott av salt leder till tilltäppta hjärtartärer, vilket gör att lägre volym av blod når hjärtat, vilket sedan leder till försämrad hjärtfunktion. Detta kan leda till extrem fysisk smärta (kärlkramp) och ytterligare bristningar i hjärtats artärer. Med tiden kan dessa problem leda till minskad syreupptagningsförmåga och väsentlig näringsbrist till hjärtmuskeln, som kan orsaka hjärtinfarkt.

Hjärnan

Om blod inte kan nå hjärnan på grund av tilltäppta artärer orsakade av till exempel ett stort saltintag, kan olika typer av kritiska hjärnskador uppstå. Om du under din livstid inte är uppmärksam på din saltförbrukning riskerar du farliga komplikationer eftersom syret inte kan nå hjärnan i tillräcklig mängd, vilket över tid kan leda till allvarliga hälsoproblem.

För att sänka ditt blodtryck och försäkra dig om ett längre liv, håll ögonen på ditt dagliga saltintag och var noga med att förbli aktiv.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *