Det hög-normala blodtrycket

Klassificeringen hög-normalt blodtryck innebär ett systoliskt värde i intervallet 130 till 139 mmHg och ett diastoliskt värde i intervallet 85 till 89 mmHg.

Dessa kriterier har fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO).

Ett högt normalt blodtryck (ibland även känt som prehypertension) anses fortfarande som normalt blodtryck i de allra flesta fall. Men det höga normala blodtrycket kan under vissa omständigheter redan ha skadat dina kärl, särskilt om det sedan tidigare finns existerande hälsoproblem eller sjukdomar.

Hög-normalt blodtryck

Hur hög-normalt blodtryck undviks

För att sänka det höga normala blodtrycket till ett normalt blodtryck (normalt: under 130/85) rekommenderas olika alternativ: Viktiga är att upprätthålla en balanserad kost samt utföra regelbunden träning.

Det finns även en mängd olika naturprodukter som kan hjälpa dig att uppnå målet, till exempel ginseng, hagtorn eller mistel. Med dessa åtgärder kan du erhålla en mer hälsosam blodtrycksnivå under längre tid.

Om du har andra problem som yrsel, cirkulationsproblem eller hjärtklappning, kontakta vårdgivare.

Lämna en kommentarMöjliga värden för ett hög-normalt blodtryck:


786