Hypertoni Grad 1

Vid hypertoni (högt blodtryck) grad 1 är ditt systoliska värde mellan 140-159 mmHg och ditt diastoliska värde ligger mellan 90 och 99 mmHg. Detta är en klassificering som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO).

Hypertoni grad 1, även känt som Hypertension grad 1, är den mildaste formen av högt blodtryck. Du kommer troligtvis att kunna reglera ditt blodtryck genom träning och en välbalanserad kost.

Hypertoni grad 1

Ett blodtryck av hög blodtrycksgrad 1 under längre tid är inte hälsosamt, eftersom grad 1 redan innebär att ditt hjärta har svårt att leverera blod till kroppen, blodkärlen och andra organ. Blodtrycket ökar eftersom hjärtat möter ett ökat motstånd i artärväggarna. På grund av detta ökar hjärtmuskeln i storlek och kommer nu att kräva än mer energi och syre.

Symtom för Hypertension grad 1

I grund och botten finns det inledningsvis inga symptom för högt blodtryck grad 1. Därför krävs en regelbunden kontroll av blodtrycket. När något eller några av dessa varningssignaler uppstår såsom yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdom och näsblod kan det vara en första varningssignal. Speciellt om du lever med blodtryck i den övre delen av skalan i många år, kan dessa symtom kännas av men upplevs ibland inte som symptom för hypertension (högt blodtryck) grad 1.

Eftersom ett högt blodtryck (hypertoni) inte är lätt att upptäcka bör du ändå känna igen symtomen, och du bör känna till riskfaktorerna. Dessa är rökning, salt och fet mat, brist på träningsaktiviteter och låg konsumtion av frukt och grönsaker. Stress och andra sjukdomar som ökar blodtrycket kan också vara hotande riskfaktorer.

En kommentar om “Hypertoni Grad 1

  1. Jag har 2 läckage på hjärtat samt nyss taget blodtryck 149/66 med puls 107 samt visat på mätaren störning. Har ingen speciell läkare samt ingen medicin. Dåligt mående övrigt. Är det lugnt att ha både högt blodtryck hög puls sedan dessa två läckagen, små sa dom, dock läckagen.

Lämna en kommentarMöjliga värden för ett högt blodtryck - Hypertoni Grad 1:


1881