Hypertoni Grad 3

Vid hypertoni grad 3 är ditt systoliska värde över 180 och ditt diastoliska värde över 110 mmHg. Detta är klassificeringen som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO).

Hypertension grad 3 är den mest allvarliga formen av högt blodtryck. Om du upplever värden vid högt blodtryck grad 3, kontakta en läkare omedelbart. Om hypertension grad 3 detekteras tidigt finns det en god chans att en medicinering, kopplat med förändringar i kosten hjälper dig att stabilisera ditt blodtryck till normala värden och skador på kärlen och organen kan undvikas.

Hypertoni grad 3

Faror vid hypertoni grad 3

Hypertoni innebär att hjärtat måste pumpa allt hårdare för att säkerställa en försörjning av blod till kroppens alla organ och vävnader. Blodtrycket ökar nu ännu mer allteftersom blodet nu pumpas runt i kroppen, eftersom en ytterligare ökad resistans hos artärväggarna är förevarande. Delar av hjärtmuskeln växer på grund av denna kontinuerliga belastning och kräver nu ännu mer syresatt blod. Därför påverkar följdsjukdomar såsom arterioskleros (kärlförkalkning) negativt och syrehalten i blodet blir då otillräcklig.

Tyvärr, när ditt blodtryck är för högt upplever du generellt inte några symptom på problemet. Därför kallas sjukdomen ofta ”a silent killer”. Medan du kanske inte känner av några symtom, är de fortfarande ganska allvarliga. Några av de medicinska problem som orsakas av okontrollerat högt blodtryck är hjärtsvikt, stroke, njursvikt och blindhet.

Typ av läkemedel

I de flesta situationer kan en läkare ordinera läkemedel som hjälper till att minska blodtrycket. Det finns ett antal medicineringstyper som kan användas. Några av de vanligaste är diuretika, alfa-blockerare, beta-blockerare och ace-hämmare. Eftersom varje individ kommer att reagera på olika sätt mot dessa typer av mediciner, kan det ta lite tid för din läkare att hitta rätt medicin för att hjälpa dig att sänka ditt blodtryck.

Fysisk aktivitet

Förutom medicin, kan du göra ett antal livsstilsförändringar för att minska ditt blodtryck. Om du är överviktig bör du gå ner i vikt, att öka den fysiska aktiviteten på daglig basis kan hjälpa till med detta. Att ändra till en hälsosammare och mer balanserad kost kommer hjälpa din viktminskning och övergripande hälsa. Detta inkluderar att minska ditt intag av salt och mättade fetter.

Att hantera grad 3 av högt blodtryck kan vara svårt. Om du följer din läkares instruktioner, tar läkemedel enligt föreskrifterna och gör nödvändiga förändringar i livsstilen, så borde du kunna sänka ditt blodtryck väsentligt.

Lämna en kommentarMöjliga värden för ett högt blodtryck - Hypertoni Grad 3:


4641