Hur påverkar alkohol blodtrycket?

Låg konsumtion kan sänka blodtrycket

Låg, till måttligt konsumtion, upp till motsvarande två glas vin för män och ett glas vin för kvinnor per dag, har visat sig ge upphov till en viss minskning av blodtrycket för vissa människor. En liten mängd alkohol kan sänka blodtrycket med 2-4 mmHg hos kvinnor, men det är viktigt att notera att detta inte är ett signifikant statistiskt utfall och de flesta experter är överens om att det inte är en godtagbar anledning för att tillråda alkoholintag.

Hur påverkar alkohol blodtrycket?

Att förbruka mer än tre glas vid samma tillfälle kommer att orsaka en tillfällig ökning av blodtrycket. Att förbruka även en enda alkoholhaltig dryck kan orsaka en akut ökning av blodtrycket som avtar först efter två timmar.

Alkohol påverkar blodtrycket

Ett upprepat drickande i berusningssyfte kan orsaka långsiktiga blodtrycksproblem. Den exakta mekanismen för sambandet mellan alkoholanvändning och förhöjt blodtryck är fortfarande okänt, men effekterna på blodtrycket verkar vara reversibla i många fall. Det antas att alkohol orsakar en långsam tryckökning som svar på yttre eller inre tillstånd.

Minska alkohol för att minska blodtrycket

Män som dricker mer än åtta glas om dagen är fyra gånger mer benägna att utveckla högt blodtryck, medan kvinnor dubblerar risken genom att regelbundet dricka mer än sex glas om dagen. Det mest effektiva sättet för en stor konsument att sänka sitt blodtryck, är att minska antalet alkoholhaltiga drycker som konsumeras varje dag. Om du dricker alkohol, drick med måtta.

Att förstå alkoholens påverkan på blodtryck kan ibland vara mycket svårt. Det är många faktorer som spelar in, bland annat kön, vikt och konsumtion. Om du känner att du har problem med alkoholen och att det påverkar ditt blodtryck är det bäst att ta kontakt med en läkare som kan ge dig en noggrann bedömning.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *