Hur påverkar alkohol blodtrycket?

Låg konsumtion kan sänka blodtrycket

Låg, till måttlig konsumtion, upp till motsvarande två glas vin för män och ett glas vin för kvinnor per dag, har visat sig ge upphov till en viss minskning av blodtrycket för vissa individer. En liten mängd alkohol kan sänka blodtrycket med 2-4 mmHg hos kvinnor, men det är viktigt att notera att detta inte är ett signifikant statistiskt utfall och de flesta experter är överens om att det inte är en godtagbar anledning för att tillråda alkoholintag.

Alkohol påverkar blodtrycket

Hur påverkas blodtrycket av alkohol?

Att dricka mer än tre glas vid samma tillfälle kommer att orsaka en tillfällig ökning av blodtrycket. Att förbruka även en enda alkoholhaltig dryck kan orsaka en akut ökning av blodtrycket som avtar först efter två timmar.
Ett upprepat drickande i berusningssyfte kan orsaka långsiktiga blodtrycksproblem. Den exakta mekanismen för sambandet mellan alkoholanvändning och förhöjt blodtryck är fortfarande okänt, men effekterna på blodtrycket verkar vara reversibla i många fall. Det antas att alkohol orsakar en långsam tryckökning som svar på yttre eller inre tillstånd.

Minska alkohol för att minska blodtrycket

Män som dricker mer än åtta glas om dagen är fyra gånger mer benägna att utveckla högt blodtryck, medan kvinnor dubblerar risken genom att regelbundet dricka mer än sex glas om dagen. Det mest effektiva sättet för en storkonsument att sänka sitt blodtryck är att minska antalet alkoholhaltiga drycker som konsumeras varje dag. Om du dricker alkohol, drick med måtta.

Att förstå alkoholens påverkan på blodtryck kan ibland vara mycket svårt. Det är många faktorer som spelar in, bland annat kön, vikt och mängd. Om du känner att du har problem med alkohol och att det påverkar ditt blodtryck är det bäst att ta kontakt med en läkare som kan genomföra en noggrann medicinsk bedömning.

Lämna en kommentar