Rauvolfia

Rauvolfia (Rauwolfia serpentina) har sitt ursprung i Sydasien och är en liten skogsbuske med rötter som innehåller ett mjölkigt ämne som heter Rauvolfia. Det används av många kulturer över hela världen för medicinska ändamål, både oralt och utvärtes och rapporteras ha lugnande och kylande egenskaper. Den har en bitter smak och är också känd som serpent wood, indisk snakeroot och Lu Fu Mu. Växtens rötter användes i form av ett pulveriserat te så tidigt som 600 år f kr i traditionell medicin.

Rauvolfia

Över 20 olika alkaloider har utvunnits ur Rauwolfia serpentina, inklusive Reserpine. Observerat som en primalkaloid (indol) komponent av Rauvolfiaroten, ser reserpin ut att vara huvudorsaken för att sänka ett högt blodtryck. Den kan administreras i en dos så låg som 0,1 till 0,25 mg per dag för att behandla högt blodtryck. Till skillnad från andra blodtryckssänkande medel är det kemiska ämnet i Rauvolfiaroten annorlunda eftersom den påverkar centrala nervsystemet. Använd i rätt dos och under överinseende av en utbildad herbalist eller läkare.

Rotextrakt

Rauvolfia rotextrakt är ett betrott blodtryckssänkande och lugnande medel, eftersom det styr hjärtfrekvensen och påverkar hjärtkontraktionen. I USA kan den råa roten, liksom Rauwolfia serpentina pulveret – i extremt utspädda mängder finnas i homeopatiska blandningar. Det säljs också som ett näringstillskott i vissa hälsokostbutiker för utvärtes och invärtes bruk.

Reserpin är tillgängligt i kombination med andra läkemedel som innehåller ett kärlvidgande medel som hydralazin och / eller ett vätskedrivande medel, för behandling av högt blodtryck i vissa länder.

Hypertoni kan uppstå av genetiska skäl men även på grund av ålder, kön, livsstil, kost och stressfaktorer. I de allra flesta fall är den underliggande orsaken till högt blodtryck inte känt, vilket då kallas för essentiell hypertoni. Kronisk hypertoni kan leda till allvarliga hälsoproblem, såsom stroke, hjärtinfarkt och njursvikt. Effekterna av högt blodtryck på specifika organ påverkas signifikant av högt blodtryck.

I vilken dos?

Att göra hälsofrämjande livsstilsförändringar och använda en naturlig hög blodtryckssänkande dos innehållande Rauvolfiarot kan fungera för att förbättra och förlänga människors liv. Även om Rauvolfiaroten har dokumenterats som ett hypotensivt medel som har förmåga att minska katekolaminer, (en typ av hormoner som är kända för att kraftigt påverka blodtrycket i hjärtat och i blodkärlen), bör sunt förnuft användas som när man tar annat tillskott eller medicin.

Det är oerhört viktigt att följa doseringsanvisningar och förstå att en ökad dos av Rauwolfia serpentina inte hjälper. Det är därför individer som bestämmer sig för att inleda behandling av denna ört ska börja med låg till måttlig dos. För din personliga säkerhets skull är det klokt att beakta eventuella biverkningar som kan uppstå och aktivt söka kunskap via redan utförda studier om Rauwolfia serpentina och övervakar eventuella reaktioner vid användandet.

Det är viktigt att kontrollera med läkaren om övervakning och hantering av doserna för att se om personen kan dra nytta av en kombinationsbehandling. Vissa biverkningar kan uppstå vid användning av alkaloider som separerats ut roten. Det har visat sig i tester att vid ökad användning så ökar även toleransen samtidigt som biverkningar minskar. Dussintals patienter med milda till måttligt höga blodtryck som fick hela rottinkturen hos Raulvofia erhöll lägre blodtryck, varav några av dessa hade hypertoni som var stressrelaterade.

Alternativ behandling

Istället för att ta konventionella droger kan personer som har mild, måttlig eller kronisk hypertoni välja att utforska icke-receptbelagda behandlingsalternativ. För att sänka sitt höga blodtryck kan man ta hela rottinkturer eller extrakt av Rauwolfia serpentina.

Läkare har idag en bättre förståelse för de effekter, verkningsmekanismer och biverkningar som kan uppstå vid användning av detta preparat. Det rekommenderas att personer som vill använda sig av Rauvolfia alkaloid konsulterar med läkare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *