Hur påverkar åldern blodtrycket?

Genetik och livsstil har ett signifikant inflytande på blodtrycket. Ålder påverkar också förändringar i blodtrycket över tid. Äldre individer som lever hälsosamma livsstilar och är välsignade med goda genetiska förutsättningar kommer sannolikt att uppleva bättre blodtrycksresultat än sina yngre motsvarigheter som är överviktiga, använder tobak eller lever stillasittande liv. Ungdomar kan ha högt blodtryck av flera anledningar, men pensionärer kan uppleva blodtryck som gradvis ökar i takt med att åren går. Läkare kurerar vanligtvis med hjälp av mediciner för att förhindra den långsiktiga skada som högt blodtryck kan orsaka.

Det är ingen hemlighet att hudens elasticitet börjar minska med kroppens ålder. Lös hud är åldersbetingat och en välsignelse för plastikkirurger. Blodkärl börjar också förlora elasticitet med ökad ålder, de saknar förmågan att utvidga och dra ihop sig effektivt. Komplexa kroppsmekanismer som till exempel utsöndring från njurar samt utvidgning och sammandragning av blodkärl bidrar till att kontrollera kroppens blodtryck. Kompromisslös elasticitet hos blodkärl på grund av åldrandet kan orsaka högre blodtryck.

Ålder påverkar blodtrycket

Kroppsställning

En annan faktor med inverkan på blodtryck, i samband med åldrandet, är hur kroppen reagerar på positionsförändringar. En normalt fungerande kropp kan snabbt reagera på snabba kroppsställningsändringar och upprätthålla tillräckligt blodflöde till huvudet. Det finns många sjukdomsprocesser, inklusive nervskador, som också kan göra att kroppar förlorar möjligheten att snabbt reagera på kroppsställningsändringar. Symtom börjar vanligtvis med yrsel när personen reser sig upp för snabbt från en stol, en säng eller från en nerböjd position. Det kan bli allvarligt nog att förlora balans, ramla och svimma.

Normalt svarar kroppar på snabba positionsförändringar genom att snabbt kontrollera blodflödet till bålen och extremiteterna för att hålla blodtrycket och volymen konstant och intakt mot huvudet. Eftersom kroppar förlorar förmågan att reagera snabbt på snabba positionsförändringar, sjunker blodvolymen och trycket på högsta punkten, vilket är huvudet, och yrsel och svimning kan vara ett resultat. Även om detta kan uppstå plötsligt hos patienter med kroniskt lågt blodtryck, kan det hända även hos andra. Det kan också orsakas av blodtrycksmedicin som sänker blodtrycket för mycket och från nervskador på grund av diabetes. Du kan läsa mer om diabetes och att kontrollera ditt blodsocker på KollaBlodsocker.se.

Behandling

Det finns många behandlingar och mediciner tillgängliga för att hjälpa till att upprätthålla rätt blodtrycksnivå med ökande ålder. Det är därför som en läkare behöver konsulteras. Lågt blodtryck kan uppstå med symtom som yrsel, men högt blodtryck brukar inte ha några symtom alls, men kan orsaka försvagande eller livslånga stroke episoder och njursvikt.