Hypotoni (lågt) blodtryck

Hypotoni, även kallad för hypotension eller lågt blodtryck, har ett systoliskt (övre) värde under 105 mmHg och ett diastoliskt värde av mindre än 60 mmHg. Men denna klassificering är inte generellt giltig. Till exempel anger National Heart, Lung and Blood Institute i USA ett värde av under 90 till 60 mmHg som ett värde av hypotoni.

Orsaker till hypotoni

Lågt blodtryck

Lågt blodtryck

Om ditt blodtryck är bara lite under nämnda värden och det inte finns någon andra hälsoproblem kan ett lägre blodtryck vara bra. Ibland uppstår hypotoni (lågt blodtryck) under en kortare stund, till exempel när du byter kroppsposition (reser dig snabbt). Blodtrycket hålls vanligen stabilt i denna situation genom automatiska mekanismer i kroppen, men om dessa mekanismer är långsamma eller slitna kan trycket falla. För lite vätska, eller uttorkning (orsakade av diarré eller kräkningar) kan också vara en orsak till lågt blodtryck.

Om blodtrycket faller efter måltid, är det ”postprandialt”. Detta verkar resultera från en omdirigering av blod till matsmältningssystemet. Detta korrigeras vanligtvis automatiskt, men om systemet är rubbat kan det leda till ett tryckfall.

Lågt blodtryck kan också orsakas av faktorer som hjärtsjukdom, när hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod för att syresätta organen. Vissa endokrina systemproblem som hypothyroidism kan också orsaka tryckfall, liksom värmeutmattning och uttorkning. Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) och allvarliga infektioner som påverkar blodkärlen är andra orsaker till lågt blodtryck. Naturligtvis kan även en allvarlig skada som leder till blodförlust eller blödning från inre organ ge en dödlig sänkning av trycket.

För att öka ditt blodtryck drick mer vatten, träna och ät mindre salt mat.

Variationer av hypotoni (lågt blodtryck)

Kontrollera ditt blodtryck flera gånger om dagen för att undvika att fånga endast hypotensionfaser. Om du får ett för lågt värde är det ofta viktigt att du kontrollerar ditt blodtryck under 24 timmar, konsultera samtidigt en vårdgivare. Genom att göra ett antal mätningar under en given tid är det mycket lättare att upptäcka orsaker till det låga blodtrycket eller att tillse att det inte finns några andra problem.

Men kom ihåg att det inte är ovanligt att någon kan ha ett kroniskt lågt blodtryck. Ett lågt värde kan helt enkelt vara normal för den personen. Om personen inte uppvisar några negativa symtom krävs ingen behandling och tillståndet behöver endast övervakas under rutinbesök.

Faror med hypotens (lågt) blodtryck

De allvarligaste konsekvenserna av obehandlat lågt blodtryck är risken för att svimma och ramla omkull, förutom skador på hjärtat och hjärnan som kan uppstå som ett resultat av otillräcklig syreförsörjning. Den som upplever symptomen på lågt blodtryck bör söka läkares råd för att avgöra om behandling är nödvändig.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Möjliga värden för ett lågt blodtryck (hypotoni):
1800