COVID-19 (Coronavirus) och hypertoni

Vad bör du känna till om COVID-19 och högt blodtryck

Många personer som är i riskzonen för att smittas av Corona har även högt blodtryck. Inte bara viruset virvlar runt i luften i dessa tider, utan så gör även att stort antal frågor. Speciellt äldre personer som använder mediciner för att behandla sin hypertoni. Är jag nu utsatt för en större risk?

Kan min blodtrycksmedicin utsätta mig för en utökad fara, eller rent av för en förhöjd risknivå att bli smittad med en allvarlig COVID-19-infektion. Innebär mina mediciner en ny utökad hotnivå?

Corona och högt blodtryck

Många experter inom det medicinska samfundet förstår att det nya Coronaviruset förändras snabbt. Här är vad vi vet nu baserat på vad som inträffat runt om i världen.

Ökar hypertoni risken för en allvarlig Corona-infektion?

Vuxna över 60 år löper en större risk för behov av intensivvård efter att ha blivit smittade med COVID-19. Detta är speciellt sant för personer med diabetes och hjärtsjukdomar. Viruset attackerar dock även de som på något sätt har ett försvagat immunförsvar oavsett åldersgrupp. Individer med andra underliggande hälsoproblem och som samtidigt inte har sitt höga blodtryck under kontroll, via medicinering, hamnar i en ännu högre riskkategori.

En stor studie utförd av det kinesiska forskare identifierade högt blodtryck som en högre riskfaktor för allvarlig sjukdom och dödsfall relaterade till Corona. Resultatet beaktade dock inte sådana variabler som underliggande hälsotillstånd eller om det höga blodtrycket var under kontroll med medicinering. Annan medicinsk expertis tror dock inte att hypertoni i sig själv ökar risken.

Framkallar blodtryckssänkande mediciner en ökad risk?

Den 11 mars 2020 skapade den ansedda medicinska tidskriften The Lancet, i en artikel, en viss uppståndelse med sin hypotes om att mediciner med ACE2-hämmare potentiellt skulle kunna öka svårighetsgraden av en COVID-19-patients symptom, eftersom viruset fäster sig vid blodkärl via ACE2. ACE-hämmare används normalt sett för att behandla högt blodtryck. Detta orsakade en bred oro över säkerheten för etablerade medicinska behandlingar. Den respekterade medicinska tidskriften noterade dock att de tre oberoende studierna som citerades inte pekade ut att receptbelagd behandling var en bidragande faktor till minskad överlevnad bland COVID-19 patienterna.

American College of Cardiology och Heart Failure Society of America, släppte dock snabbt ett uttalande som erkände det potentiella sambandet men noterade att ingen forskning eller data stöder detta, varken för eller emot. Sluta alltså inte att använda din blodtryckssänkande medicin utan att först konsultera din läkare.

Behöver jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder?

Alltför lite är fortfarande känt om Corona och Covid-19, så fortsätt att vidta de rekommenderade försiktighetsåtgärderna i avsikt att minska din exponering. Det finns ett antal åtgärder du kan utföra i syfte att hålla dig frisk trots ett högt blodtryck under tiden som COVID-19-utbrottet pågår.

Undvik att konsumera högre doser av fett, kolesterol och salt. Vi vet att dessa ämnen är bidragande faktorer till ett förhöjt blodtryck. Ta din ordinerad medicin som vanligt, träna regelbundet, utför avslappningsövningar och minska alkoholkonsumtionen. Dessa åtgärder kommer att hålla blodtrycket på en mer hälsosam nivå.