Varningstecken på hypertoni

För att förstå varningssignalerna för högt blodtryck, vilket också kallas hypertoni, är det viktigt att veta vad högt blodtryck är. Följande information kommer att svara på den frågan och beskriva symtom i samband med högt blodtryck.

Varningstecken på hypertoni

Vad är hypertoni?

Kortfattat är hypertoni ett tillstånd där ditt blod utövar mer tryck mot dina artärväggar än normalt.

Vad orsakar hypertoni (högt blodtryck)?

Typiska orsaker inkluderar, men är inte begränsade till, stress, fetma, graviditet, rökning, vissa mediciner, kosttillskott och bakomliggande hälsoproblem som kanske inte är ärftliga.

Vad är ”normalt” blodtryck?

Medarbetare av American Heart Association föreslår det normala intervallet för blodtryck är cirka 120/80. Högre än det klassificeras som mild till svår hypertoni, baserat på mätvärden som beskrivs härnäst.

Värdena 120 över 80 (120/80, även känt som 120 genom 80), representerar den kraft som ditt hjärta använder när den pumpar blod genom dina artärer och vener och mängden motstånd mot blodflödet som dina artärer skapar.

Om du någonsin har fått ditt blodtryck kontrollerat och hört vårdgivare använder termerna systolisk och diastolisk, 120 över 80 (120/80), till exempel, skulle det vara den numeriska representationen av dessa villkor.

Systolisk stammar från det grekiska ordet systole, vilket betyder sammandragning på svenska. I en blodtryckavläsning skulle det vara 120, vilket indikerar hur mycket kraft ditt blod utövar mot dina artärväggar när hjärtat slår eller har en sammandragning och pumpar ut blodet i hela kroppen.

Diastolisk stammar från det grekiska ordet diastol, vilket betyder utvidgning på svenska. Som 80 av 120/80 av en blodtryckavläsning, skulle det representera hur mycket kraft ditt blod utövar på dina artärväggar när ditt hjärta slappnar av eller utvidgar före nästa takt eller sammandragning.

Om ditt hjärta av någon anledning måste arbeta hårdare än normalt för att pumpa blod, svarar dina artärer vanligtvis genom att bli smalare vilket orsakar hypertoni (högt blodtryck).

Nu när du är mer bekant med vad högt blodtryck är, låt oss titta på symptom och förebyggande åtgärder.

Vilka är varningssignalerna för högt blodtryck?

Tyvärr kan hypertoni vara lurigt eftersom vissa människor inte upplever några symtom, även om deras blodtryck överstiger det normala intervallet i en alarmerande grad. Din kropp kan dock ge några tips, så att säga.

Om du till exempel märker att du tenderar att få huvudvärk eller uppleva andfåddhet eller bröstsmärta efter att ha engagerat dig känslomässigt eller hamnat i fysiskt stressiga situationer, kan du ha hypertoni (högt blodtryck).

Dessutom kan du ha högt blodtryck om du upplever näsblod utan att få ett direkt slag mot näsan eller någon annan form av trauma som skulle orsaka att näsan blöder.

Om någon av dessa situationer verkar bekanta för dig ska du inte avfärda dem som tillfälliga problem. Var försiktig och kontakta din primära vårdgivare omedelbart.

American Heart Association-företrädare framhåller detta med följande uttalande: ”Om ditt blodtryck är högre än 180/120 mmHg och du upplever tecken på eventuell organsvikt såsom bröstsmärta, andfåddhet, ryggsmärta, domningar / svaghet, förändring i syn eller svårighet att tala, vänta inte för att se om ditt tryck avtar av sig självt”.

Om obehandlad kan hypertoni orsaka ett antal ohälsosamma förhållanden och förvärra redan existerande. Det är därför högt blodtryck har ett så otrevligt smeknamn: the silent killer.

Hur vet du om du har hypertoni (högt blodtryck)?

Det enda sättet att säkert veta om du har högt blodtryck är att utföra regelbundna blodtryckskontroller.

Hur ofta ska du kontrollera ditt blodtryck?

Representanter för Mayo Clinic föreslår att individer 18 år och äldre får sitt blodtryck kontrollerat minst vartannat år. Äldre vuxna (40+), särskilt de som lever med högt blodtryck, uppmuntras att kontrollera sitt blodtryck minst en gång per år.

Kan hypertoni botas?

Tyvärr finns det inget definitivt svar på den frågan. Det beror på individen. Exempelvis utvecklar några gravida kvinnor en form av högt blodtryck som kallas preeklampsi under sin tredje trimester. Medan förhöjt blodtryck kan vara farligt för både modern och hennes ofödda barn finns det några goda nyheter: Denna speciella form av högt blodtryck går vanligtvis bort strax efter att barnet är fött.

För andra individer kan hypertoni vara ett kroniskt tillstånd. I dessa fall kan medicin och livsstilsförändringar vara nödvändiga för att normalisera blodtrycket och hjälpa dem att förbättra sin totala livskvalitet.

Dessutom kan rökare och överviktiga personer upptäcka att man slutar röka och att göra ändringar i kosten kan vara allt som behövs för att normalisera sitt blodtryck.

Vad ska du göra om du har högt blodtryck?

Kontrollera alltid med din vårdgivare innan du tar ditt eget beslut och gör livsstilsförändringar, speciellt om du använder receptbelagda läkemedel eller tillskott.

Referenser

Understanding Blood Pressure Readings. (n.d.). Hämtad från http://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings

Preventing High Blood Pressure (Hypertension): Other Medical Conditions | cdc.gov. (2018, October 2). Hämtad från https://www.cdc.gov/bloodpressure/medical_conditions.htm

High blood pressure (hypertension) – Symptoms and causes. (2018, May 12). Hämtad från https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410

systole | Origin and meaning of systole by Online Etymology Dictionary. (n.d.). Hämtad från https://www.etymonline.com/word/systole?ref=etymonline_crossreference

diastole | Origin and meaning of diastole by Online Etymology Dictionary. (n.d.). Hämtad från https://www.etymonline.com/word/diastole#etymonline_v_37319

Lämna en kommentar