Mediciner mot högt blodtryck

Det finns ett antal olika typer av mediciner som kan hjälpa till att minska ett högt blodtryck. Nedan beskrivs i korthet några av de vanligaste som kan tillhandahållas på recept av läkare.

Mediciner mot högt blodtryck

Betablockerare

Den kanske vanligaste medicinen är betablockerare. De ges till personer som lider av högt blodtryck, eftersom detta medel kommer att minska hjärtfrekvensen. Som en följd kommer även arbetsbelastningen på hjärtat påverkas till det bättre och blodtrycket kommer att sänkas.

Diuretika

En annan medicin är diuretika, som är ett vätskedrivande medel. Det är något som en person kan ta i avsikt att bli av med överflödiga salter, samt minska vätskan i kroppen. Individen kommer att få en bättre förmåga att kontrollera blodtrycket. Diuretika fungerar ännu bättre tillsammans med andra typer av tryckhämmande mediciner.

ACE-hämmare

ACE är ett medel som kommer att hämma angiotensin. Med en reducering av denna substans kommer kroppen att producera mindre av antiotensinet. Nu kommer blodkärlen att få en bättre förmåga att slappna av och öppna upp. Resultatet av vidgade blodkärl blir ett lägre blodtryck.

Angiotensin II-receptorblockerare

Angiotensin är ett peptidhormon som hjälper till att reglera kroppens blodtryck genom att dra samman blodkärlen. En Angiotensin II-receptorblockerare är ett läkemedel som ges till patienter för att minska blodkärlens sammandragningar. Substansen hämmar alltså kroppens förmåga till denna hopdragning och blodkärlen kommer därvid att vidgas och blodtrycket kan hållas på en lägre nivå.

Kalciumkanalblockerare

Ytterligare ett läkemedel är kalciumkanalblockerarna. Detta innebär att kalcium hindras från att tränga in i hjärtat och artärernas muskler och celler. När kalcium tränger in kommer artären att förhårdna, och flexibiliteten försämras. Vid ökad elasticitet kommer hjärtat inte att behöva arbeta lika hårt. Blodkärlens töjbarhet kommer att få individens hjärtfrekvens att minska och det kommer i sin tur att sänka blodtrycket.

Alfa 2-receptoragonister

Ett annat sätt att minska blodtryck är att administrera ett lugnande läkemedel. Med hjälp av detta medel skickas signaler till nervsystemet i avsikt att få musklerna att slappna av. Pulsen sänks, vilket får blodtrycket att sjunka. Gravida kvinnor med högt blodtryck är en målgrupp för denna typ av medicinering. Inga biverkningar på kvinnan eller på barnets utvecklingsprocess har konstaterats i dessa sammanhang.

Kombination av olika läkemedel

En kombination av alfa- och betablockerare kan vara ett alternativ som praktiseras av vissa akutläkare. I de flesta fallen kommer detta att ges till en individ i form av en intravenös injektion. Det innebär att medlet sprutas direkt in i en blodåder vid till exempel en akut blodtrycksförhöjd kris. Kan ordineras till en patient utanför sjukhus när de löper risk för akut hjärtsvikt och ett livshotande tillstånd.

Adrenerga hämmare

Denna typ av hämmare kan minska en persons blodtryck genom att blockera signalsubstanserna inuti en persons hjärna. Det betyder att hjärnan inte kommer att kunna få information att blodkärlen ska dra ihop sig. Dessa typer av läkemedel används sällan utan endast när andra typer av mediciner inte har fungerat för just den patienten. Anledningen till denna försiktighet är att den kan orsaka fler varierande typer av biverkningar. Detta är en medicin du vill undvika. Bättre är att följa allmänna kostråd och motionera regelbundet.