Hypertoni Grad 2

Vid hypertoni grad 2 är ditt systoliska värde mellan 160 – 179 mmHg och ditt diastoliska värde ligger mellan 100 – 109 mmHg. Detta är klassificeringen som fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO).

Hypertoni grad 2

Klassificeringen är en mer oroväckande form av högt blodtryck än grad 1. Det är troligtvis nödvändigt med medicinsk behandling för denna form av högt blodtryck. Behandlingen bör även kompletteras med fysisk träning och ändring av kostvanor.

Faror vid Hypertoni grad 2

Hypertoni får till följd att hjärtat nu måste arbeta hårt för att säkerställa blodförsörjning till kroppens alla organ och vävnader. Med ökad resistans hos artärväggarna stiger blodtrycket. Delar av hjärtmuskeln växer på grund av denna kontinuerliga extra belastning och kräver nu mer syre. Följdsjukdomar påverkar negativt, såsom arterioskleros (kärlförkalkning) och gör att syrehalten i blodet blir otillräcklig. Håll koll på dina blodtrycksvärden så att du kan få ett långt och hälsosamt liv.

Lämna en kommentarMöjliga värden för ett högt blodtryck - Hypertoni Grad 2:


1771