Hur diagnostiseras högt blodtryck?

Vid läkarbesök görs ofta en blodtryckskontroll. En uppblåsbar manschett fästs på överarmen och pumpas sedan upp med luft. Blodcirkulationen begränsas då under någon sekund, vilket gör att en avläsning kan ske av blodets tryck som pressar på mätutrustningen. Detta utgör det övre systoliska trycket. Vid normala förhållanden bör värdet ligga lägre än 130 mmHG.

Diagnos av högt blodtryck

Ett blodtryck kan förändras snabbt, främst beroende av nervositet, fysisk ansträngning, plötslig rädsla, skada på blodkärl, men även av plötsligt inträffat sjukdomstillstånd. Det gör att mätningen kan visa både lägre och högre värden, som ligger utanför det normala intervallet. Detta är dock inget att oroa sig för. Skulle däremot blodtryck fortsätta att vara förhöjt kan pre-hypertoni eller hypertoni föreligga.

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck, med den medicinska termen hypertoni, är ett tillstånd där blodtrycket i artärer och kärl är förhöjt. Orsaken till högt blodtryck är främst stigande ålder där blodkärlen mist sin elasticitet och flexibilitet. Om det höga blodtrycket inte behandlas kan detta leda till en mängd allvarliga problem, inklusive stroke, pulsåderbråck samt olika typer av hjärt-kärlsjukdomar.

Orsaker

Förutom en stigande ålder finns det flera andra faktorer som påverkar blodtrycket, till exempel livsstilsvanor. Även om vissa medicinska tillstånd och sjukdomar kan orsaka högt blodtryck, har hypertoni ingen riktigt känd orsak. De flesta fall av högt blodtryck inträffar utan anledning och blir vanligtvis värre med tiden. Tillståndet högt blodtryck ger vanligtvis inte några symtom, vilket gör att det finns alldeles för många personer med en odiagnostiserad hypertoni. De flesta människor blir medvetna om problemet först vid ett besök på vårdcentral eller annan vårdinrättning där en rutinmässig blodtryckskontroll utförs.

Kön

Vid upp till 45 års ålder är högt blodtryck vanligare hos män än hos kvinnor. Efter fyllda 65 år är sannolikheten att utveckla högt blodtryck jämförbar mellan båda könen. Kvinnor kan också ha en högre risk att utveckla högt blodtryck efter klimakteriet, då nivåer av östrogen sjunker. Dessutom kan redan existerande tillstånd, som diabetes och njursjukdom, också öka risken att utveckla hypertoni.

Livsstilsval

Personers val av livsstil kan även det vara en orsak till att utveckla högt blodtryck. Rökning, alkohol- och droganvändning samt brist på fysisk träning orsakar förhöjda värden och slutligen diagnosen högt blodtryck.

Diagnos

Om vårdpersonal misstänker att du har högt blodtryck kan denne be dig att utföra mätningar av blodtrycket i ditt hem under en viss tidsperiod. Om dina värden fortsätter att vara förhöjda, även med livsstilsförändringar, kan medicinsk behandling behöva påbörjas. En läkare kan även ta blodprov för att söka efter andra underliggande medicinska tillstånd.

Behandling och förebyggande åtgärder

De flesta orsaker till högt blodtryck är relativt enkla att behandla. Att motionera regelbundet, äta en kost med låg salthalt, låg fetthalt samt att undvika alkohol är tre av de enklaste sätten att hålla blodtrycket i schack. Att motionera regelbundet inverkar inte bara positivt på ett sänkt blodtryck utan det kommer även att få andra positiva hälsofördelar. Det finns dock fall där även hälsosamma livsstilsval inte hjälper och värdena fortsättningsvis ligger för högt. I dessa fall kan läkaren förskriva mediciner i avsikt att sänka blodtrycket.

I den anglosaxiska världen benämns ibland diagnosen högt blodtryck som ”the silent killer”.
Det är viktigt att vara proaktiv och vaksam. Övervaka blodtrycket regelbundet, det gäller speciellt för personer som befinner sig i riskgrupper. Kontakta vården vid minsta misstanke om ett för högt blodtryck.