Hur påverkar marijuana blodtrycket?

Människokroppens reaktion på intag av marijuana är svåröverskådlig och komplex. Från hjärnan till varje organsystem i kroppen är effekterna av THC fysiskt och psykologiskt tydliga. Detta beror på att när marijuana intas, förs dess beståndsdelar omedelbart in i blodflödet. Blodtrycksnivån får normalt en skiftande påverkan, både från akut och kronisk daglig användning.

I grund och botten sänker marijuana blodtrycket, men inte utan att höja det först. Inom den första timmen av intag av THC, utvidgar blodkärlen, hjärtfrekvensen ökar och pulsen slår snabbare. Efter den första timmen kan systoliskt och diastoliskt blodtryck sjunka någonstans från 20 till 40 enheter.

Marijuana påverkar blodtrycket

Tolerans utvecklas vanligtvis bland vana användare av marijuana, och avtrubbar den ursprungliga ökningen av blodtrycket. Med fortsatt användning kan marijuana bidra till att upprätthålla normalt blodtryck, men abstinens kan resultera i en förhöjning. Detta förklarar varför notoriska användare kan känna sig upprörda eller sömnlösa när de avhåller sig från att använda marijuana.

Marijuana som smärtstillare

Som med vilket preparat som helst är reaktionen beroende av dos, frekvens och sinnesstämning. Vissa stammar av marijuana har olika uttalade effekter. Sativa-stammar har mer uppenbara effekter på hjärt-kärlsystemet, vilket resulterar i en starkare blodtrycksstegring. Indica-stammar har å andra sidan en starkare hypotensiv effekt, vilket är den ideala stammen för att moderera högt blodtryck. I flera länder har marijuana på senare tid vunnit ökad acceptans som ett smärtstillande medel. I Sverige är det dock fortsatt olagligt och klassas som narkotika.

Beroende av sinnesstämningen under intag kan marijuana orsaka en vanlig reaktion som kallas ortostatisk hypotension. Om man ligger, sitter eller är hopkurad, kommer marijuana tillfälligt att öka blodtrycket. När man sedan antar en plötslig upprätt position, kommer blodtrycket att sjunka tillräckligt snabbt för att få en att känna sig upprymd eller svimfärdig.

Mer forskning behövs

De exakta mekanismerna för hur marijuana påverkar blodtrycket är inte helt kända. Nyare forskning tyder på att kroppen innehåller ett cannabinoidsystem som reglerar hjärtsammandragningar, men mer forskning behövs. Det som är känt genom empiriska bevis är att marijuana normaliserar blodtrycksnivåerna när de är höga. Med tanke på det faktum att högt blodtryck kan bero på en rad olika faktorer kan marijuana och dess inflytande på stressreducering och muskelavslappning spela en roll.

Det finns inga bevis som tyder på att marijuana har någon bestående påverkan på hypertoni eller andra långsiktiga hjärt-kärlsjukdomar. Akut kan det emellertid orsaka några oönskade reaktioner på grund av dess förmåga att initialt öka blodtrycket, såsom hjärtklappning, panikattacker och till och med hjärtattacker. Tillämpa extrem försiktighet om det finns existerande hypertoni eller hjärtsjukdomar. Sammantaget höjer marijuana blodtrycket på samma sätt som träningen gör, och fullständig tolerans för dessa effekter kan utvecklas snabbt med varaktig användning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *