Effekter på kroppen av högt blodtryck

Det finns flera negativa effekter på kroppen som påverkas av ett för högt blodtryck.
Här följer fem av de mest allvarligaste förhållandena.

Artärer

Friska artärer är starka och flexibla. Den inre slemhinnan i artärerna kommer att vara slät, och blodet kommer att flyta utan större ansträngning genom kroppen. På detta sätt ger blodet nödvändiga näringsämnen och syre till alla organ och vävnader. Vid stigande ålder kommer blodkärl att stelna och bli mindre elastiska. Parallellt kommer även risken för ett högre blodtryck att tillta. Vid ett för högt blodtryck kommer blodet att pressas allt hårdare mot allt stelare artärer. Risken för ett pulsåderbråck ökar, vilket kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Minska riskerna genom ett sundare och mer hälsosamt liv. Konsumera mindre med fettrik kost och motionera mer. Det har visats att användning av tobaksprodukter, speciellt rökning påverkar blodkärlen negativt.

Kroppen högt blodtryck hjärta

Hjärta

Ett för högt blodtryck kommer att påverka hjärtat negativt. Risken för kranskärlssjukdom ökar markant. Detta orsakas av att blodet i de avsmalnande och stela artärerna inte kommer att kunna släppa igenom tillräckligt med blod till hjärtat. Hjärtat, som är en blodpumpande muskel, kommer, som alla andra muskler, att behöva syre och näringsämnen som tillförs genom blodet. Tillgodoses inte tillräckligt med detta blod kan det upplevas som bröstsmärtor eller oregelbunden hjärtrytm. Vid denna ökande ansträngning kommer vissa delar av hjärtat att förstoras, medan andra delar blir försvagade. Det betyder att de inte kommer att kunna arbeta lika effektivt längre. Risken för hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller plötsligt hjärtstillestånd ökar.

Hjärna

Hjärnan är beroende av tillgången till blod för att fungera korrekt. Detta betyder att hjärnan kommer att uppleva många olika problem vid ett för högt blodtryck. Ett av problemen kan vara en tillfällig ischemisk attack, vilket är en plötslig syrebrist i vissa delar av hjärnvävnaden. Detta är också känt som en mini-stroke, eller TIA. Detta är det första tecknet på att det finns en risk för framtida stroke. En stroke uppstår när hjärnan inte får tillräcklig försörjning av syre, vanligtvis på grund av någon typ av blockering i blodkärlen. Vissa delar av hjärnan kommer nu att skadas allvarligt och i värsta fall kommer permanenta skador att uppstå.

Njurar

Njurarnas huvudsakliga uppgift är att filtrera bort överflödig vätska och avfall från blodet. Friska blodkärl är en förutsättning för att detta ska ske på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Vid ett för högt blodtryck riskerar artärer, vener och kapillärer att skadas. Även njurarna kommer att påverkas negativt. Detta leder till att njurarna inte kan arbeta normalt, vilket i förlängningen kan leda till njursvikt. I värsta fall kan detta orsaka behov av dialys eller behov av en njurtransplantation.

Ögon

Ett förhöjt blodtryck kan orsaka skador på ögonen. En plötslig tryckökning kan leda till bristningar i ögats kapillärer och ögats blodcirkulation försämras, vilket kan leda till skador på näthinnan. De skadade blodkärlen påbörjar ett läckage av blod och vätska, vilket orsakar svullnader på näthinnan och kan komma att visa sig i form av röda prickar i ögat. Det minskade blodflödet kan alltså skada ögats nerver och synen kommer då att försämras. I värsta fall uppstår en total förlust av synförmågan.