Hur påverkar rökning blodtrycket?

Rökning påverkar blodkärlen

Många rökare är inte medvetna om att denna ohälsosamma vana påverkar deras blodtryck. Tobak innehåller nikotin som ökar kroppens hjärtfrekvens och blodtryck, vilket orsakar skador på artärer och vener. Resultatet blir att vener och artärer smalnar av, vilket gör det svårare för blodet att flöda. Detta leder till högre blodtryck med risk att väggarna i stora och små blodkärl i kroppen förhärdas, inklusive artärerna i närheten av hjärtat. Rökare upplever mer av dessa effekter under och efter rökning, men många individer röker ett paket cigaretter varje dag, vilket leder till frekventa höga blodtrycksepisoder.

Högt blodtryck är farligt

Forskare som utför studier på rökare fann att deras blodtryck ökade signifikant i upp till 30 minuter efter att ha rökt en cigarett. Många rökare har en daglig rutin att röka med vissa intervall, vilket leder till nästan konstanta toppar i blodtrycket. I många fall kan det ta år för läkare att märka permanenta förändringar i artärer och vener hos patienter som röker eftersom högt blodtryck ofta inte har några yttre symtom. När en rökare blir diagnostiserad med högt blodtryck, har redan en omfattande och oåterkallelig skada skett.

Rökning påverkar blodtrycket

Rökning leder till hjärtsjukdomar

När blodkärlen i kroppen förträngs måste hjärtat pumpa hårdare, vilket orsakar hjärtsjukdom. De förtjockade väggarna i artärerna och andra kärl i kroppen gör det svårare att transportera blodet. Blodet börjar också tjockna och koagulera, vilket gör en hjärtinfarkt eller stroke mer sannolikt. Både stroke och hjärtattacker är livshotande tillstånd som har låg överlevnad. Efter hjärtinfarkt eller stroke kan hjärnan och andra kroppssystem ha fått permanent skada som leder till handikapp och beroende av andras hjälp.

Inflammation och högt blodtryck

Förutom att hjärtat måste slå hårdare, kommer tobaksrökning även att minska syrehalten i blodet. För att lungorna och hjärnan ska fungera optimalt med korrekta mängder syre kompenserar hjärtat med snabba slag som leder till ökat slitage på hjärta och blodkärl.

Eftersom venerna och artärerna är stressade från fysisk aktivitet börjar inflammation uppstå som skapar hård plack på insidan av blodkärlen. Delar av plack kan bryta sig bort från blodkärlen, vilket leder till blockering som orsakar omedelbar död eller tillstånd som stroke och hjärtattacker.

Om du upplever att du har problem med rökning och att det har en stor påverkan på ditt blodtryck bör du kontakta en läkare för att diskutera lösningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *