Riskfaktorer för högt blodtryck

Ålder, kön och ras

En persons ålder och kön definierar de primära riskerna för högt blodtryck. Generellt sett är högt blodtryck vanligare hos män som är runt 45 år. Kvinnor är å andra sidan mer benägna att utveckla högt blodtryck i 60-års åldern.

Högt blodtryck uppträder speciellt ofta hos personer med afrikanskt ursprung. Det uppkommer oftast vid en tidigare ålder än i genomsnittet. Dessa drabbas då även i högre grad av komplikationer bestående av stroke, hjärtinfarkt och njursvikt än övriga befolkningskategorier.

Vikt och aktivitetsnivå

Ju mer en person väger desto hårdare måste hjärtat pumpa för att ge en optimal mängd blod till alla ställen som behöver syre och näringsämnen.Volymen av blod som cirkulerar genom alla dina blodkärl kommer naturligtvis att öka för att kompensera för den mängd kroppsmassa du bär. Med denna extra kompensation i blodkärlstorlek kommer det naturligtvis också att vara en högre grad av tryck på väggarna i artärerna.

Personer med låg fysisk aktivitet i sin vardag är några av de som ligger i riskzonen att drabbas av högt blodtryck. Ju högre en persons hjärtfrekvens stiger under en fysisk aktivitet, ju mer måsta hjärtat jobba. Regelbunden träning stärker hjärtat varvid positiva effekter uppnås. Naturligtvis skapar den gemensamma faktorn mellan hög kroppsvikt och låg fysisk aktivitet en hög blodtrycksriskfaktor som kan innebära farligt förhöjda värden hos vissa individer.

Riskfaktorer för högt blodtryck

Rökning och näringsbrist

En annan förhöjande riskfaktor för högt blodtryck är att regelbunden användning av tobaksprodukter. Rökning och snusning kommer omedelbart höja ditt blodtryck och även om blodtrycksökningen bara är tillfällig i början, är de kvarvarande kemikalierna i tobaken den verkliga faran. Alla farliga kemikalierna i tobak är särskilt skadliga för dina artärväggar. Artärerna kommer naturligt smalna som svar på kemikalierna i tobak, vilket kan göra blodtrycket stiger långt över naturliga nivåer på lång sikt.

En ohälsosam vätskebalans som orsakas av ett överskott av natrium i din kost kan medföra ökad risk för högt blodtryck, speciellt för dem som ofta äter snabbmat. Ohälsan kan förvärras av de höga riskfaktorerna som finns med kalium och att även av brist på D-vitamin.

Lämna en kommentar