Är ditt blodtryck 114 över 54?


Blodtryck 114 över 54 skrivs som 114/54 och är även känt som 114 genom 54.

Ditt blodtryck är: För lågt - Hypotoni!

När det gäller ditt systoliska värde (övre trycket) är ditt blodtryck: Idealt!

Om du vid mätning blir placerad inom två olika klassificeringsintervall, använd det resultat som ligger inom det högre intervallet. Exempelvis, om ditt systoliska (övre) värde är 'normal' och ditt diastoliska (undre) värde är 'hög-normal', betrakta då 'hög-normal' som din klassificering.

Vad innebär dessa värden för din hälsa?

Ditt blodtrycksvärde på 114 över 54 (114/54) indikerar ett idealt blodtryck. Kraven för denna klassificering är uppfyllda i och med ett systoliskt värde lägre än 120 mmHg och ett diastoliskt värde lägre än 80 mmHg, dvs lägre än 120/80.

Denna blodtrycksnivå är det ideala för att undvika skador på kärl och organ. Ett idealiskt blodtryck kommer i normalfallet att öka din livslängd.

Innehållsförteckning

  1. Blodtryck 114 över 54 (114/54) i diagram och skala
  2. Innebörden av klassificeringen "Idealt blodtryck"?
  3. Virtuell blodtrycksmätare för 114/54
  4. Kolla ett annat värde

Blodtryck 114 över 54 (114/54) i diagram

Blodtryck 114 över 54 på blodtrycksdiagram

Blodtryck 114 över 54 (114/54) på skala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastoliskt värde
(undre trycket)Innebörden av Idealt blodtryck


Ditt blodtryck är idealt.

Villkoret på ett idealiskt blodtryck är ett värde lägre än 120 över 80 (120/80), som ibland också benämns som 120 genom 80.

Ditt värde på 114 över 54 (114/54) är så bra att inga akuta åtgärder behöver vidtas för att förbättra det. Men i avsikt att behålla ditt blodtryck på dessa goda värden i det långa loppet kommer följande åtgärder vara till din hjälp:

  • Minska din stressnivå
  • Håll ditt saltintag på en låg nivå
  • Använd inte tobaksprodukter
  • Reducera intag av koffein och alkohol
  • Motionera regelbundet

Om ditt systoliska (övre) värde ökar med 6 mmHg till 120 mmHg och ditt diastoliska (undre) värde ökar med 26 mmHg till 80 skulle ditt blodtryck inte längre klassas som 'idealt', utan som 'normal'.

Det normala blodtrycket är lägre än 130 över 85 (130/85) och samtidigt högre än 120 över 80 (120/80).

Läs mer om din klassificering Idealt blodtryck här.


Virtuell Blodtrycksmätare

Blodtryck 114 över 54 på blodtrycksmätaren

Kolla ett annat värde

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Påverka ditt blodtryck

Varningstecken

Klassificeringar av blodtryck