Är ditt blodtryck 77 över 51?


Blodtryck 77 över 51 skrivs som 77/51 och är även känt som 77 genom 51.

Ditt blodtryck är: För lågt - Hypotoni!

Vad innebär dessa värden för din hälsa?

Ditt blodtrycksvärde på 77 över 51 (77/51) visar på ett lågt blodtryck. Den allra vanligaste konsekvensen med obehandlat lågt blodtryck är risken för att svimma och ramla omkull. Detta beror på att hjärnan inte får tillräckligt med syre. I samband med detta kan det uppstå skador på hjärnan men även på hjärtat orsakat av otillräcklig syreförsörjning.

Innehållsförteckning

 1. Blodtryck 77 över 51 (77/51) i diagram och skala
 2. Innebörden av klassificeringen "Hypotoni"?
 3. Virtuell blodtrycksmätare för 77/51
 4. Kolla ett annat värde

Blodtryck 77 över 51 (77/51) i diagram

Blodtryck 77 över 51 på blodtrycksdiagram

Blodtryck 77 över 51 (77/51) på skala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastoliskt värde
(undre trycket)Innebörden av Hypotoni


Ditt blodtryck är för lågt.

Ditt blodtryck på 77 över 51 (77/51) klassificeras som Hypotoni. Även om ett "för lågt" värde inte existerar i den klassificering som görs av Världshälsoorganisationen (WHO), är det ändå mycket vanligt att klassificera ett blodtrycksintervall lägre än 105 över 60 (105/60) som hypotoni.

En enkel förklaring kan vara utmattning på grund av hög värme eller uttorkning. Andra mer komplexa orsaker till det låga blodtrycket kan ha sitt ursprung i någon typ av hjärtsjukdom. Hjärtat orkar helt enkelt inte pumpa tillräckligt med blod för att syresätta kroppens alla organ.

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) och svårartade infektioner som påverkar blodkärlen är andra orsaker till lågt blodtryck. En allvarlig yttre sårskada kan leda till blodförlust samt en eventuell blödning från inre organ kan ge en dödlig sänkning av trycket.

Vanligtvis ger dock ett blodtryck under normala värden inga skador. Många människor lever hela livet med ett lågt blodtryck utan att uppleva några besvär. Så om du mår bra och dina blodtrycksvärden är lite under gränsvärdena, ger detta blodtryck i vanliga fall ingen anledning till oro.

Den som vill öka sitt blodtryck till mera normala nivåer, bör vidta åtgärder som får det systoliska (övre) värdet att stiga med 43 mmHg samt det diastoliska (undre) värdet att stiga med 29 mmHg. Med denna ökning skulle ditt blodtryck istället klassificeras som idealt blodtryck istället för lågt blodtryck (hypotoni).

Symtom för hypotoni är:

 • Blekhet, frusen samt kalla händer och fötter
 • Lätt trötthet, koncentrationsproblem
 • Yrsel, "tuppa av"
 • Huvudvärk
 • Svimning, faller ihop

Om dessa symtom uppträder direkt efter att ha ändrat en kroppsställning, (exempelvis genom att resa sig upp för fort) kommer de troligtvis att försvinna efter några minuter.

Vad du bör göra:

Om du har cirkulationsproblem, yrsel, blekhet eller känner att du svimmar, kontakta då en läkare.

En mer saltrik kost och ett ökat vätskeintag kan bidra till att öka ditt blodtryck.

Dessa åtgärder kan också hjälpa till att stärka din kropp:

 • Regelbunden träning och motion
 • Stimulerande örter (exempelvis rosmarin)
 • Varma och kalla duschar (avsluta kallt)
 • Res dig upp långsamt, speciellt på morgonen
 • Stretchövningar

Observera: kaffe och andra drycker som innehåller koffein ökar bara ditt blodtryck tillfälligt under en kortare tidsperiod.

Läs mer om naturliga botemedel mot lågt blodtryck här.

Läs mer om din klassificering Hypotoni här.


Virtuell Blodtrycksmätare

Blodtryck 77 över 51 på blodtrycksmätaren

Kolla ett annat värde

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Påverka ditt blodtryck

Varningstecken

Klassificeringar av blodtryck