Är ditt blodtryck 132 över 48?


Blodtryck 132 över 48 skrivs som 132/48 och är även känt som 132 genom 48.

Ditt blodtryck är: För lågt - Hypotoni!

När det gäller ditt systoliska värde (övre trycket) är ditt blodtryck: Prehypertoni / Hög-normalt

Om du vid mätning blir placerad inom två olika klassificeringsintervall, använd det resultat som ligger inom det högre intervallet. Exempelvis, om ditt systoliska (övre) värde är 'normal' och ditt diastoliska (undre) värde är 'hög-normal', betrakta då 'hög-normal' som din klassificering.

Vad innebär dessa värden för din hälsa?

Ditt blodtrycksvärde på 132 över 48 (132/48) indikerar på ett hög-normalt blodtryck och klassificeras som prehypertension.

I de flesta fall anses fortfarande ett hög-normalt blodtryck som normalt. Under vissa förhållanden eller för personer med andra långvariga sjukdomar kan det hög-normala blodtrycket utgöra ett problem.

Innehållsförteckning

  1. Blodtryck 132 över 48 (132/48) i diagram och skala
  2. Innebörden av klassificeringen "Hög-normalt blodtryck"?
  3. Virtuell blodtrycksmätare för 132/48
  4. Kolla ett annat värde

Blodtryck 132 över 48 (132/48) i diagram

Blodtryck 132 över 48 på blodtrycksdiagram

Blodtryck 132 över 48 (132/48) på skala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastoliskt värde
(undre trycket)Innebörden av Hög-normalt blodtryck


Ditt blodtryck är normal-hög

Ditt blodtrycksvärde på 132 över 48 (132/48) klassificeras som ett hög-normalt blodtryck och prehypertension. Villkoret för ett hög-normalt blodtryck är ett systoliskt (övre) värde i intervallet 130-139 tillsammans med ett diastoliskt (undre) värde i intervallet 85-89. Om du inte lider av bröstsmärtor, illamående, yrsel eller huvudvärk, finns det dock ingen större anledning att oroa dig för detta.

Om ditt systoliska (övre) värde ökar med 8 mmHg till 140 mmHg och ditt diastoliska (undre) värde ökar med 42 mmHg skulle ditt blodtryck inte längre klassas som 'normal-hög', utan som 'Hypertoni Grad 1'.

Vad händer om jag ständigt har högt blodtryck?

Om du ständigt har ett högt blodtrycksvärde bör du rådgöra med din läkare för att upprätta en serie av blodtrycksmätningar för att bedöma eventuella långsiktiga trender.

Om din vårdgivare nu konstaterar att ditt blodtryck fortsatt ligger för högt (över 140/90 mmHg), kommer du troligtvis behöva medicin för att minska ditt blodtryck. Din läkare kommer också att bedöma andra bidragande livsstilsfaktorer och göra en rad rekommendationer som hjälper dig att sänka ditt blodtryck.

Vilka livsstilsfaktorer kan du kontrollera själv?

Personer med normal-högt blodtryck eller prehypertoni bör ändra sin livsstil. Vissa åtgärder kan du utföra själv i avsikt att minska risken för utveckling av Hypertoni Grad 1 och Hypertoni Grad 2 (högt blodtryck). Dessa livsstilsfaktorer inkluderar:

  • Kost - Begränsa intaget av natrium, fet mat och bearbetade livsmedel som stärkelsehaltiga kolhydrater
  • Träning - Utföra minst 45 till 60 minuter med måttlig träning varje dag (kan vara vardagsmotion)
  • Sömn - Få minst 8 timmars god sömn
  • Stress - Se över aktiviteter eller händelser i ditt liv som kan bidra till stress
  • Alhokol - Begränsa intaget av alkohol under veckorna
  • Rökning - Sluta med alla former av tobaksprodukter

Högt blodtryck kan kontrolleras och reduceras. Allt som krävs är att vara medveten om sin livsstil och regelbundet rådgöra med en läkare.

Läs mer om naturliga botemedel mot högt blodtryck här.

Läs mer om din klassificering Hög-normal blodtryck här.


Virtuell Blodtrycksmätare

Blodtryck 132 över 48 på blodtrycksmätaren

Kolla ett annat värde

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Påverka ditt blodtryck

Varningstecken

Klassificeringar av blodtryck