Är ditt blodtryck 125 över 56?


Blodtryck 125 över 56 skrivs som 125/56 och är även känt som 125 genom 56.

Ditt blodtryck är: För lågt - Hypotoni!

När det gäller ditt systoliska värde (övre trycket) är ditt blodtryck: Normalt

Om du vid mätning blir placerad inom två olika klassificeringsintervall, använd det resultat som ligger inom det högre intervallet. Exempelvis, om ditt systoliska (övre) värde är 'normal' och ditt diastoliska (undre) värde är 'hög-normal', betrakta då 'hög-normal' som din klassificering.

Vad innebär dessa värden för din hälsa?

Ditt blodtrycksvärde på 125 över 56 (125/56) visar en normal nivå. Kraven för att erhålla klassificeringen Normal är uppfyllda med ett systoliskt värde lägre än 130 mmHg och ett diastoliskt värde under 85 mmHg, dvs lägre än 130/85.

Ett normalt blodtrycksvärde är en förutsättning för att undvika skador på organ och blodkärl. Att ligga inom de normala värdena kommer sannolikt att förlänga din livslängd. Emellertid finns det utrymme för en liten förbättring till ett idealt blodtryck. Vidta gärna åtgärder till en förändring ner mot 120/80, det ideala blodtrycket.

Innehållsförteckning

  1. Blodtryck 125 över 56 (125/56) i diagram och skala
  2. Innebörden av klassificeringen "Normalt blodtryck"?
  3. Virtuell blodtrycksmätare för 125/56
  4. Kolla ett annat värde

Blodtryck 125 över 56 (125/56) i diagram

Blodtryck 125 över 56 på blodtrycksdiagram

Blodtryck 125 över 56 (125/56) på skala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Diastoliskt värde
(undre trycket)Innebörden av Normalt blodtryck


Ditt blodtryck är normalt.

Ditt blodtrycksvärde på 125 över 56 (125/56) klassificeras som ett normalt blodtryck. Villkoret för ett normalt blodtryck är ett värde lägre än 130 över 85 (130/85), som ibland också benämns som 130 genom 85.

Om ditt systoliska (övre) värde ökar med 5 mmHg till 130 mmHg och ditt diastoliska (undre) värde ökar med 29 mmHg till 85 mmHg skulle ditt blodtryck inte längre klassas som 'normalt', utan som 'normal-hög'.

Ditt blodtryck ligger inom det som klassas som normal nivå, men du kan fortfarande förbättra det. För att göra detta, försök att få värden under 120/80.

För en ytterligare förbättring av ditt blodtryck kan det hjälpa med följande åtgärder:

  • Undvik stress
  • Motionera regelbundet
  • Reducera intag av alkohol och koffein
  • Bruka inte tobaksprodukter
  • Minska ditt saltintag till en lägre nivå

Läs mer om din klassificering Normalt blodtryck här.


Virtuell Blodtrycksmätare

Blodtryck 125 över 56 på blodtrycksmätaren

Kolla ett annat värde

Systoliskt (övre) värde:
Diastoliskt (undre) värde:

Påverka ditt blodtryck

Varningstecken

Klassificeringar av blodtryck